Εύρος ζώνης-5G

Το εύρος ζώνης είναι η μέγιστη ποσότητα δεδομένων που μπορεί να μεταδοθεί μέσω ενός μέσου, όπως μια σύνδεση στο Διαδίκτυο, σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Bluetooth Το Bluetooth χρησιμοποιεί σήματα ραδιοσυχνοτήτων που επιτρέπουν στις συσκευές να συνδέονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα σε σχετικά μικρή απόσταση, όπως ασύρματη σύνδεση ποντικιού και πληκτρολογίου στον υπολογιστή σας ή ασύρματη σύνδεση του smartphone με το αυτοκίνητό σας.

Όπως και με το Wi-Fi, τα σήματα Bluetooth χρησιμοποιούν συχνότητες περίπου 2,4 GHz, που αντιστοιχεί σε μήκη κύματος περίπου 12 εκατοστών. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth, μια συσκευή όπως ένα ηχείο Bluetooth μεταδίδει σήματα που μπορούν να ανιχνευθούν από άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, όπως ένα smartphone. Μόλις το smartphone εντοπίσει τη συσκευή, όπως το ηχείο, οι συσκευές μπορούν να «ζευγοποιηθούν» μέσω σήματος Bluetooth και να ανταλλάσσονται δεδομένα μεταξύ των συσκευών. Στην περίπτωση ενός ηχείου και ενός smartphone, ο ήχος μπορεί να προβάλλεται από το ηχείο Bluetooth και όχι από το ενσωματωμένο ηχείο του smartphone.

Συλλογή πληροφοριών

Η συλλογή δεδομένων είναι η διαδικασία εξαγωγής και ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων που συλλέγονται από συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.Αυτό, σε συνδυασμό με την έννοια του IoT και του IoB, δίνει ουσιαστικά στους συλλέκτες δεδομένων και στους εξορύκτες τη δυνατότητα να εξάγουν ένα τεράστιο και ποικίλο φάσμα πολύτιμων και προσωπικών πληροφοριών για άτομα. Καθώς η πρόσβαση στις πληροφορίες αυξάνεται μέσω της αυξημένης χρήσης ασύρματα συνδεδεμένων συσκευών, αυξάνεται ο κίνδυνος απειλών για την ασφάλεια και το απόρρητο.

Ηλεκτρικές συσκευές

Οι κοινές ηλεκτρικές συσκευές και συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολγοιστές, πιστολάκια μαλλιών, βραστήρες, φούρνοι τοστιέρας, ψυγεία και πλυντήρια ρούχων είναι πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων πολύ χαμηλής συχνότητας. EMF — Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο Γενικά, ένα «πεδίο» είναι μια φυσική ποσότητα που έχει διαφορετικές τιμές σε διαφορετικά σημεία του χώρου. Επομένως, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν απλώς να θεωρηθούν ως μια μαθηματική συνάρτηση που περιγράφει την ένταση του πεδίου και την κατεύθυνση του πεδίου σε διαφορετικές θέσεις και χρόνους.

EMR — Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελείται από ταλαντευόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που διαδίδονται στο διάστημα. Η ταλάντωση ή η ταλαντωτική κίνηση ορίζεται ως η περιοδική μεταβολή του μεγέθους ή της θέσης γύρω από μια κεντρική τιμή, συνήθως σε σχέση με το χρόνο. Στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η ταλάντωση αναφέρεται στη διακύμανση των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Από χαμηλή έως υψηλή συχνότητα, το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αποτελείται από ραδιοκύματα, μικροκύματα, υπέρυθρες, ορατό φως, υπεριώδες, ακτίνες Χ και ακτίνες γάμμα.

EMS-Ηλεκτρομαγνητική ευαισθησία.

Η ηλεκτρομαγνητική ευαισθησία (EMS) είναι μια ομοσπονδιακά αναγνωρισμένη κατάσταση κατά την οποία τα άτομα υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία λόγω της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Ονομάζεται επίσης ηλεκτροευαισθησία, ηλεκτρουπερευαισθησία (EHS), σύνδρομο/νόσος μικροκυμάτων και ασθένεια ραδιοσυχνοτήτων.Τα κοινά συμπτώματα του EMS περιλαμβάνουν προβλήματα ύπνου, κόπωση, εξάντληση, έλλειψη ενέργειας, ανησυχία, αίσθημα παλμών, πόνους μυών και αρθρώσεων, πονοκεφάλους, δυσκολία συγκέντρωσης, άγχος, ζάλη, εμβοές και αισθήματα πίεσης στο κεφάλι και τα αυτιά. ELF — Ακτινοβολία πολύ χαμηλής συχνότητας Η περιοχή ELF αποτελείται από συχνότητες μεταξύ 3 Hz και 3 kHz. Οι κοινές πηγές περιλαμβάνουν καλώδια ρεύματος, ηλεκτρικές καλωδιώσεις και ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G).

Το 5G είναι η 5η γενιά τεχνολογίας δικτύου κινητής τηλεφωνίας μετά τα 1G, 2G, 3G και 4G.Η τεχνολογία 5G μπορεί να χειριστεί παραδοσιακές κυψελοειδείς συχνότητες και ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως από συστήματα κινητής τηλεφωνίας.Ένα δίκτυο 5G μπορεί να λειτουργήσει στις ακόλουθες ζώνες: Χαμηλή ζώνη: Λιγότερο από 1 GHz. Μέση ζώνη: 1 έως 6 GHz. Υψηλή ζώνη: 24 έως 95 GHz. Ζώνες χωρίς άδεια: 6 GHz και άνω των 95 GHz. Ενώ οι συχνότητες χαμηλής και μεσαίας ζώνης επικαλύπτονται με ασύρματα δίκτυα 4G, η υψηλή ζώνη χρησιμοποιεί κύματα χιλιοστών που δεν έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενες γενιές δικτύων κινητής τηλεφωνίας.Τα δίκτυα 5G εισάγουν επίσης περισσότερα σήματα παλμικής ακτινοβολίας μικροκυμάτων (PMR), τα οποία αποτελούν γνωστό κίνδυνο για την υγεία. Επιπλέον, πολλά δίκτυα 5G είναι