Στις 9 Ιουνίου Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν με την ζωή τους και ποια θέση θέλουν να έχουν μέσα στην Ευρώπη.

Ο κ. Τζίντζιος Στέργιος Υπ. Ευρωβουλευτής του Πολιτικού Φορέα του Έθνους “Ελλήνων Συνέλευσις” με τους συνεργάτες του και συνυποψήφιοι κ. Ντάσιου Μαρία και κ. Κύρου

Read More