Η Οικογένεια ως αρχικό κύτταρο της κοινωνίας.

Στις ανθρώπινες κοινωνίες η δημιουργία οικογένειας είναι το βασικό συστατικό δόμησης τους. Η διαιώνιση και η ανέλιξη του ανθρώπινου είδους είναι ο λόγος ύπαρξης του.

Read More