Ανισότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη, της χορήγησης των επιδομάτων τέκνων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιδόματα τέκνων αποτελούν σημαντικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής που βοηθά τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν το κόστος ανατροφής των παιδιών. Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές

Read More