Ανισότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη, της χορήγησης των επιδομάτων τέκνων.

Ανισότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη, της χορήγησης των επιδομάτων τέκνων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιδόματα τέκνων αποτελούν σημαντικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής που βοηθά τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν το κόστος ανατροφής των παιδιών. Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά τα ποσά και τις προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων αυτών. Σε αυτό το άρθρο, θα συγκρίνουμε τα επιδόματα τέκνων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις ανισότητες που προκύπτουν εις βάρος των ελληνικών οικογενειών. Επιπλέον, θα εξετάσουμε τον ρόλο της υπογεννητικότητας και την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπισή της.


Επιδόματα Τέκνων σε Επιλεγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες

 1. Γερμανία:
  • Το επίδομα τέκνων (Kindergeld) ανέρχεται σε 250 ευρώ τον μήνα για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 250 ευρώ για το τρίτο και 250 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί.
  • Δεν υπάρχουν αυστηρές εισοδηματικές προϋποθέσεις, με το επίδομα να καταβάλλεται σε όλες τις οικογένειες με παιδιά κάτω των 18 ετών (ή έως 25 ετών αν είναι φοιτητές).
 2. Γαλλία:
  • Η Γαλλία προσφέρει το “Allocations Familiales”, με τα ποσά να ξεκινούν από 134,46 ευρώ για δύο παιδιά και να αυξάνονται κατά 167,75 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
  • Η χώρα παρέχει επίσης επιπρόσθετα επιδόματα για τις πολύτεκνες οικογένειες και τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.
 3. Σουηδία:
  • Το επίδομα τέκνων (Barnbidrag) είναι σταθερό στα 125 ευρώ τον μήνα ανά παιδί.
  • Παρέχονται επιπλέον επιδόματα για κάθε επιπλέον παιδί στην οικογένεια, καθώς και αυξημένα ποσά για οικογένειες με περισσότερα παιδιά.

Στην Ελλάδα, το επίδομα τέκνων καθορίζεται κυρίως από το εισόδημα της οικογένειας και είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα:

 • Για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 10.500 ευρώ, το επίδομα ανέρχεται σε 70 ευρώ μηνιαίως για το πρώτο παιδί, 140 ευρώ για το δεύτερο, και 280 ευρώ για το τρίτο.
 • Για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 10.501 έως 20.000 ευρώ, τα ποσά μειώνονται σε 42, 84, και 168 ευρώ αντίστοιχα.
 • Για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 20.001 έως 30.000 ευρώ, το επίδομα είναι 28, 56, και 112 ευρώ αντίστοιχα.

Η παραπάνω σύγκριση αναδεικνύει σαφώς τις ανισότητες που υφίστανται οι ελληνικές οικογένειες. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, το ύψος των επιδομάτων τέκνων είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, οι αυστηρές εισοδηματικές προϋποθέσεις περιορίζουν περαιτέρω την πρόσβαση των οικογενειών σε αυτά τα επιδόματα.

Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο φτώχειας και ανισότητας, καθώς οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα δεν λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη για να αναθρέψουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Η αναθεώρηση των πολιτικών επιδομάτων τέκνων στην Ελλάδα και η εναρμόνισή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ελληνικών οικογενειών και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η υπογεννητικότητα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Η χώρα παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιδεινώνει το δημογραφικό πρόβλημα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.

Οι λόγοι πίσω από την υπογεννητικότητα περιλαμβάνουν την οικονομική αβεβαιότητα, την ανεργία, την έλλειψη επαρκούς κοινωνικής υποστήριξης και τις υψηλές δαπάνες για την ανατροφή των παιδιών. Το χαμηλό επίδομα τέκνων στην Ελλάδα εντείνει αυτές τις προκλήσεις, καθώς δεν παρέχει την απαραίτητη οικονομική βοήθεια στις οικογένειες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά.

Η αύξηση των επιδομάτων τέκνων και η υιοθέτηση πιο ευνοϊκών πολιτικών για την οικογένεια θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της υπογεννητικότητας. Παράδειγμα προς μίμηση αποτελούν χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, όπου οι γενναιόδωρες πολιτικές υποστήριξης των οικογενειών έχουν θετικό αντίκτυπο στις γεννήσεις.

Η ανάγκη για μια πιο δίκαιη κατανομή των επιδομάτων τέκνων είναι προφανής. Είναι επιτακτική η λήψη μέτρων που θα στηρίξουν τις οικογένειες στην Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστεί η ευημερία και η κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και επαρκή κοινωνική υποστήριξη.

Σε μια πραγματική Ελλήνων Πολιτεία και με την ύπαρξη της αληθινής δημοκρατίας, η κοινωνική δικαιοσύνη και η οικονομική στήριξη των οικογενειών θα ήταν δεδομένα. Η διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών και της οικογένειας θα αποτελούσε προτεραιότητα, με γνώμονα το δίκαιο και την ισότητα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *